De evolutieve energetische relatie tussen man & vrouw.

Vanuit de inzichten uit de Energetische Antropologie volgens Prof.J.T.Zeberio, wordt belicht hoe het koppel een evolutieve energetische verbinding kan realiseren doorheen de beleving van de "hogere liefde".

De "hogere liefde" tussen het koppel bevindt zich op het niveau van de ziel (de psychologie van het Ik). Wanneer het koppel werkt met deze energieën zullen ze een energetische woonplaats beginnen opbouwen, een klankkast, welke een energetische weergave is van het mooiste, zuiverste en meest positieve dat tussen twee menselijke wezens kan bestaan.

Tezelfdertijd is dit werk dat het koppel realiseert, één van de belangrijkste bijdragen die ze kunnen leveren aan een mooiere wereld.

"Wanneer de hogere liefde reëel wordt tussen twee mensen, beginnen ze samen te wandelen op één van de mooiste wegen die er bestaan."

Om Sam Liu

Wat komt o.a. aan bod ?

  • De energetische samenstelling van de mens.
  • Mannelijke en vrouwelijke energie, centripetale krachten & centrifugale krachten.
  • De ziele-verbinding. De hogere liefde tussen het koppel bevindt zich op het niveau van de ziel (psychologie van het Ik).
  • De sexuele relatie.
  • Het huwelijk.
  • De energetische voorbereiding op de komst van een kind.
  • Het positieve bijdrage van het koppel aan de toekomstige mensheid.
  • Het hemelse koppel.

Telkens zal een theoretisch en een praktisch toepasbaar gedeelte aan bod komen.

Voorkennis van de Energetische Antropologie is niet nodig.

Nicky Peetermans

Data:

Deze cursus gaat door op aanvraag.