Kinderen en hun ontwikkeling

Hoe kunnen we kinderen en jongeren begeleiden op hun weg naar levenskunst.

Doorlopende maandelijkse cursus m.b.t. de energetische, evolutieve ontwikkeling van het kind en de adolescent.

Wat komt aan bod:

 • Het leven van het koppel, de voorbereiding op het moederschap en vaderschap.
 • Het sexuele leven met als doel de conceptie van het kind.
 • De naamgeving: een energetische code.
 • Het opgroeien: de babytijd, kindertijd, pubertijd
 • De mogelijkheden en moeilijkheden binnen de verschillende ontwikkelingsfasen.
 • De energetische (evolutieve) waarden van het menselijk wezen.
 • Andere onderwerpen.

Het zijn vrije lessen, je kan op ieder moment inpikken, en voorkennis van de Energetische Antropologie is niet noodzakelijk. De inbreng van iedere deelnemer, kan mee het onderwerp bepalen.

Wanneer:

Voorlopig geen lessen gepland.

Avond 1:

De naam: een energetische code.

"Every thougt emits a sound. The more beautiful the thought (dus ook de naam) the more harmonious the sound"

Om Sam Liu

Een voorproefje:
de naam in magnetische resonantie met de ziel van het kind.
een krachtige en passende naam,genereert hoge vibraties, die overeenstemmen met de persoon.
de naam zet een energie in beweging.
de naam is een mantra, en deze mantra is het te volgen pad, een doel, een vibratoir niveau...
de gepaste naam kan het kind stimuleren om zich energetisch te verrijken.

Avond 2:

"For personal evolution, the body and all its energies, is the only labatory at the human being's disposal"

Prof. Zeberio.

De vier erfenissen die het kind krijgt:
de biologische erfenis- de genetische code.
de moederlijke erfenis- de sematercel.
de spirituele erfenis- de energetische cumul.
de aangeboren erfenis- de psychologie van de biologie.

Avond 3:

"Embellish yourself and you will embellish that which you touch"

Om Sam Liu.

De basis voor hologramvorming.
Van generatie tot generatie gebeurt de evolutie in overeenstemming met de wet van de natuur.
Naarmate de tijd verstrijkt worden de lichamen en de energieën subtieler.
Onze kinderen zullen onzen intelligentie overstijgen en verder-rijken,dan onze opvattingen.

De mens moet leren te leven op het ritme van zijn eigen evolutie en ondertussen perfect geintegreerd blijven met de wetten van de natuur.

Avond 4:

Adolescentie en puberteit: een nieuwe start.

Voor 't eerst ervaart de puber zijn eigen IK_energie !!!!!!!!!!!!

 • De energetische veranderingen.
 • Het interne conflict.
 • Het begin van de eigen evolutie.

Avond 5:

Educatie.

De echte rol van ouders.
De geboorte van een kind (is een feest en zeker ook) DE
kans die het kind krijgt om zijn eigen evolutie te vervolledigen.

Avond 6:

De gevolgen van abortus.

 • de spontane abortus: oorzaken en gevolgen.
 • de geprovoceerde abortus: oorzaken en gevolgen.