Het kind geldt de grootste eerbied.

"Be the change you want to see in the world."

Mahatma Gandhi

In de begeleiding van jonge mensen op hun levenspad staat het grootste respect voor het wezen van het kind centraal, en dit binnen een atmosfeer van begrip, rust, geduld en liefde.

Het kind of de adolescent wordt geholpen om zichzelf uit te drukken, en zichzelf te verstaan zoals hij/zij werkelijk is, op dat moment.

Dit houdt dan ook in dat er niet gewerkt wordt met idealen of denkbeelden van hoe het kind (volgens anderen) zou moeten zijn.

Iedere ontwikkelingsfase heeft zo zijn specifieke mogelijkheden en moeilijkheden.
In de loop van het begeleidingsproces gaan we kijken welke mogelijkheden en moeilijkheden het kind ervaart in zichzelf en in zijn omgeving, en hoe er een harmonische integratie kan tot stand komen (binnen de gegeven context), die ten goede komt aan de zelfontplooing van het kind.

Werkwijze.

Kinderen jonger dan 12 jaar:

Kinderen jonger dan 12 jaar functioneren vooral gevoelsmatig, ze reageren op hun omgeving en op zichzelf, d.m.v. verbale- emotionele- en lichamelijke impulsen.
In het begeleidingsproces is het belangrijk dat ze zich vrij mogen uitdrukken.
Ze mogen hun impulsen, gevoelens en gedachten uiten, om zo zicht te krijgen op hun eigen rangorde van waarden en belevingen, op hun specifieke aard op dat moment in hun ontwikkeling.

Bij kleinere kinderen wordt nog niet inzichtelijk gewerkt, dit omdat de daartoe vereiste vaardigheden nog niet in ontwikkeling zijn.

Centraal staat dát wat het kind spontaan uit. Indien het kind dit zelf ook wenst, kan het proces ondersteund worden door kindermassages.
Door massage vermindert de opgelopen spanning, daardoor wordt het mogelijk de harmonie tussen lichaam -gevoel -geest te herstellen, waardoor het kind in zichzelf meer harmonie ervaart en nieuwe ervaringen kan opdoen.

Kinderen ouder dan 12 jaar:

Het voorafgaande principe blijft gehanteerd, en wordt verder uitgewerkt d.m.v. inzicht in het eigen functioneren, en inzicht in de sociale codes.

De adolescent krijgt meer en meer toegang tot zijn mentale energie, en kan deze nu stilletjes aan beginnen inzetten om zijn/haar gevoelsaard en lichaamsaard te begrijpen en te besturen waar nodig.

We mogen niet onderschatten welke de impact is van de puberteit. Een hele waaier aan nieuwe gevoelsschakeringen komen tot ontplooiing. Daarnaast ervaart men voor het eerst de dualiteit en de polariteit, die inherent is aan het bestaan.
En, dan is er nog niets gezegd over onze hectische maatschappij, die steeds meer en grotere verwachtingen stelt aan onze jonge mensen.

Informatiemomenten.

Op regelmatige basis worden seminaries en miniseminaries gegeven voor volwassenen m.b.t.:

 • Energetische Antropologie en het begeleiden van kinderen.
 • Ontwikkelingspsychologie: de moeilijkheden en mogelijkheden binnen elke ontwikkelingsfase.
 • basiseducatie:
  • lichamelijke ontwikkeling
  • gevoelsmatige ontwikkeling
  • mentale ontwikkeling
  • morele ontwikkeling
 • Identificatie en zelfopvoeding.
 • ...............

Indien je wenst geïnformeerd te worden, of indien je zelf een seminarie wil organiseren, gelieve contact op te nemen met:

Nicky Peetermans

Via della Ripa 36

01016 Tarquinia ( Viterbo)

+393889804506

Nickypeetermans@gmail.com