Inleiding tot lessenreeks:

Energetische Antropologie

Het menselijk wezen Hst 3 Vol.I uit "The Laws of Creative Evolution" van Prof.J.T. Zeberio.

Tot wat kan deze studie leiden ?

The energetic man Copyright J.T. Zeberio © 1975

In de eerste plaats leert het ons onszelf kennen op energetisch vlak, zowel biologisch (de psychologie van de biologie) als spiritueel (de psychologie van het Ik) en hoe de integratie van een harmonisch geheel tot stand komt.

Deze studie geeft inzicht in hoe we onszelf bewust kunnen ontwikkelen en verfijnen in overeenstemming met ons ware zelf en in respect voor het grotere geheel.

Doorheen deze studie leren we de wetten kennen die deel uitmaken van ons dagelijks leven en de wetten die deel uitmaken van het niveau van Zijn. (De wetten van de subsistentie en de wetten van de existentie).

Prof. J.T. Zeberio.

Prof. J.T.Zeberio Copyright J.T. Zeberio © 1975

Prof. J.T.Zeberio is een Argentijns Fysicus en Filosoof. Hij begon zijn universitaire loopbaan met het behalen van een licentie in Wiskunde en fysica en studeerde verder in de Psychologie, Antropologie en Geneeskunde.

Prof. Zeberio heeft gans zijn leven gewijd aan onderzoek en het verkrijgen van (wetenschappelijke) antwoorden op elementaire vragen die alle menselijke wezens zich stellen:

  • Wat is de bedoeling van het leven zelf?
  • Waarom is de dood nodig?
  • Waarom bestaan er verschillen in het menselijk ras?
  • Waarom is er een andere energie te zien in het dierenrijk- plantenrijk- mineralenrijk?
  • Waarom is de moraal nodig?
  • Hoe is het leven gevormd in de ruimte?

Prof. Zeberio was ervan overtuigd dat antwoorden op zulke vragen menselijke wezens zou toelaten om zich bewust te worden van het leven op aarde en in de ruimte. Hij heeft via zijn studie het ongekende-energetische opgehelderd, zodat het vrij van mysteries kan begrepen worden, met als doel de totale wijsheid te kunnen verwerven d.m.v. bewuste evolutie.

De lessenreeks over "Het menselijk wezen"

The organic man Copyright J.T. Zeberio © 1975

Prof. Zeberio beschrijft in zijn twee recentste werken "De Wetten van de Creatieve Evolutie" Vol I & II zeer gedetailleerd de energieën die deel uitmaken van al de levensvormen en de perfecte integratie tussen de psychologie van de biologie en de psychologie van het Ik.

In deze lessenreeks wordt voornamelijk Hst 3 uit Vol. I "het menselijk wezen" belicht (inhoud kan aangevraagd worden). Deze lessenreeks is voor iedereen toegankelijk (ongeacht welke vooropleiding). Uiteraard is deze studie zeker interessant voor mensen die in de hulpverleningssector werken.

Deze lessenreeks is bedoeld om de studie van deze voor iedereen nieuwe wetenschap in te leiden en de toegang tot de boeken te vergemakkelijken.

Energetische Antropologie: Een wetenschap vol van schoonheid...

Nicky Peetermans

Inhoud en data van de lessenreeks.