Botanica - Natuurmodule

Volgens Prof. J.T.Zeberio.

"Het onzichtbare bijdrage van de boom aan al wat bestaat, en voor een beter bestaan, grenst aan het ongelooflijke. De wereld, de persoonlijkheid en de psychologie van de boom lopen alleen maar vooruit op hetgeen de mens doorheen heel zijn evolutie zal ontwikkelen."

J.T.Zeberio

Prof. Zeberio heeft vooral het psychologische en affectieve leven van de bomen ontdekt en bestudeerd.
Terwijl hij het botanische leven observeerde en bestudeerde ontdekte hij dat de plant niet alleen samengesteld is uit organische materie, maar dat iedere plant een eigen psychologie bezit (een eigen klank -kleur- geometrie..).
Deze psychologie is haar gegeven, zoals ook aan elk dier en ieder mensen wezen, doorheen de gecodeerde cellen die het lichaam de nodige intelligentie schenken om te functioneren en te evolueren.

Iedere plant bezit een eigen psychologie

Volgens de observaties van Prof. Zeberio, communiceren de bomen onderling net zoveel als wij menselijke wezens.
Om te communiceren vormen ze magnetische banden onder elkaar, net zoals wij mensen dat ook onderling doen !
Deze magnetische banden hebben verschillende vormen, volgens de psychologie van elke soort.
Elke soort heeft dus een eigen energetische beweging die een bepaalde psychologie vertegenwoordigt

Wat willen die kwaliteiten zeggen over de bomen?
Welke bijdragen leveren deze energieën aan al het levende op aarde?
.....

Daarover zal deze natuur-module handelen, maar toch al even een paar voorbeelden:
Mooie menselijke gedachten geven een tevredenheid in de boom
De Edele boom, zoals de Kastanje heeft een zeer grote gevoeligheid en een groot energetisch captatie vermogen.
Negatieve gedachten van menselijke wezens kunnen de boom verstoren.
Mooie menselijke gedachten daarintegen geven een tevredenheid in de boom die gecapteerd kan worden door één enkel blaadje.
Er komt dan een atmosfeer van plezier vrij.
Het is gebleken dat in het bos de boom een 'sociale functie' kan hebben en dat er een hiërarchie bestaat in relatie tot de 'moeder-boom' waarvan de hele kolonie afhangt.
Een moederboom kappen is zeer erg voor zijn gemeenschap.
In een sprookje getiteld "De onzichtbare bijdrage" verteld Prof. Zeberio hoe de bomen hun energieën samenbrengen om een kind te genezen.

Plaats en data:

Deze cursus gaat door op aanvraag.